Feeds:
ប្រកាស
មតិ

Archive for the ‘japanese film’ Category

សព្វថ្ងែនេះឃើញថា​មុនកុងខែ្មរដួស​​មាន​ភាពយន្តខ្មែរខ្លះបានលូចចំលងពីបរទេសទាំង​ស្ទីលថត​ទាំងសាច់រឿង​​ហើយរឿងទាំងនោះមានលក្ខណអន់​ហើយអត់ល្អដូចរឿង​ដើមទេ​តែក​មានរឿងខ្លះមើលទៅល្អដែរ​​ភាគច្រើនរឿងទាំងនោះថតឡើងវិញដោយគ្មានទិញfranchisc ទេមើលទៅ​ខាងក្រោមនេះជារឿងដែលយើងចំលងពីបរទេស​:

1,រឿង​កត្តញ្ញូ​ថតឡើងវិញពីរឿងនាងនី​(วัลลี 1980)របស់ថៃ

កត្តញ្ញខ្មែរ​​​​នាងនីថៃ

កត្តញ្ញខ្មែរ នាងនីថៃ

ឃើញ​ poster ដូចគ្មាទេ​សូមបីតែសាច់រឿងកដូងគ្មាដែរ​។​រឿងរបស់ក្មេងស្រីមលីកាពិតជាមានកើតឡើងនៅស្រុកខ្មែរ​មែនតែ​ផលិតកម្ម​ខេម្រូមិនយកសាច់ជីវីតពិត​របស់នាងទេ​បែរ​ជា​យក​ស្ទីលរបស់កុងដល្អមួយនៅ1980របស់ថៃដែលមានសាច់រឿងប្រហែលជីវីតនាង។​រឿងថៃកដកស្រង់ពីជីវិតពិតដែរ​តែឥឡូងនាងនីមានកូនមានចៅអស់ហើយ​និងរឿងថៃនេះកធ្លាប់បពាំ្ចងនៅខ្មែរដែរ។​ទោះជាយ៉ាងណាក​រឿង​កត្តញ្ញូបានផលិតមកល្អដែរ​ធើ្វមិនអោយដូចគេពេក។

2,រឿងនាងនាថ​(2004)​ថតឡើងវិញពីរឿងនាងណាត​(นางนาก1999)របស់ថៃ

នាងនាថ​ខែ្មរ​​នាងណាតថៃ

នាងនាថ ខែ្មរ នាងណាតថៃ

 រឿងនាងណាតកំសត់ណាស់ធ្លាប់មើលតាំងពីកេ្មង​​ដល់​ពេលមើលនាងនាថ​ពិតមិនសមសោះមិនកំសត់ដូចនាងណាត​សូមបីតែភ្លេងបំពេកូនកយកពីគេ​មិនតែប៉ុននោះស្ទីលស្លាប់របស់តូអង្គកគូពីពីគេ។​រឿងនាងណាត​គេល្បីណាស់​ហើយទទូលពាន​អន្តរជាតិច្រើនណាស់​បើយើងវិញគ្មានបានពានទេ។​សូមជំរាបថា​តាំងពី​កើតមក​មិនធ្លាប់លឺរឿងនាងនាថទេ​តែបើ​រឿង​ដើមចេកជ្វា​និង​ប្រពៃណីពា្រយក្រឡាភ្លើង​ធ្លាប់លឺ​ហើយរឿងនាងណាតវិញណាស់​គេមានទីសក្ការ​បូជា​និង​រូបចំលាក់​សំរាប់បន់ស្រន់នោថៃ​ដូចយើងបន់ស្រង់លោកយាយម៉ៅដែរ។​សរុបមកទោះនាងនាថចំលងពីថៃ​តែមានចាត់ទុកជាគ្រាន់បើសំរាប់កុងខ្មែរយើងឥឡូវ។

3,រឿងនាងភូមរី(2004)ថតឡើងវិញពីរឿងបុផារាត្រី(2003)របស់ថៃ

នាងភូមរីខ្មែរ​និង​បុផារាត្រីថៃ

នាងភូមរីខ្មែរ និង បុផារាត្រីថៃ

ពេលមើលចេញពីរោងកុង​ឃើញថារឿងនាងភូមរី​ជារឿងខ្មោចគ្រាន់បើ​តែក្រោយមកកបានមើលរឿងបុផារាត្រីរបស់ថៃ​ទើបដឹងថាយើងចំលងពី​ឈុត​ច្រើនណាស់ដែលយើងធើ្វអន់ជាងគេ​ដូចជា​​រលូតកូនក្មុងបង្គន់សុទ្ធតែឈាម​យើងណាស់​ឈាមលេចត្រឹមបង្គន់​ដល់ថៃ​លេចមួយអាគារ​យើង​ស្រោចទឹកស៊ុប​គេ​ទឹកបបរ​។​រឿងគេមានឈាមច្រើន​គួរអោយខ្លាចណាស់​ពិសេស​ការ​តែងមុនរលួយ​​តែរឿងទាំង2នេះកំប្លែងដូចគ្មា​តែគេកាត់តដូចជាង។​និយាយទៅ​​រឿងនាងភូម​អាចចាត់ទុកថា​មិនល្អ​ពេក​មិនអាក្រក់ពេក​សំរាប់កុងខ្មែរ។

4,រឿងព្រៃអាគម(2003)ថតឡើងវិញពីរឿងព្រៃផ្តាច់ព្រលឹង(2002)របស់ថៃ

ព្រៃអាគមខ្មែរ​និង​ព្រៃផ្តាច់ព្រលឺងថៃ

ព្រៃអាគមខ្មែរ និង ព្រៃផ្តាច់ព្រលឺងថៃ

រឿងទាំងពីរនេះកមានposter ដូចគ្នាដែរ​ហើយសាច់រឿងកដូចគ្នា​​នេះជារឿងពស់យក្ស​ទី1​របស់ខ្មែរ​ហើយកជារឿងពស់យក្សទី1របស់ថៃដែរ​ចង់ដឹងណាស់ហេតុអីមិនព្រមបងើ្កតសាច់រឿងoriginal ទៅ​ចាំបាន់អីចំលងពីគេ​​យើងមានគំនិតដែរតើ។​រឿងគេមានសុទ្ធជនជាតិបរទេសថតជាមូយ​យើងវិញអត់សោះ។​

5,រឿងល្យិចលើល្យិច(2006)ថតឡើងវិញពីរឿង​Heartbroker(2001) របស់​HollyWood

cl3656

ទោះបីជាសាច់រឿងចំលងពីគេ​ក៏​រឿង​នេះអាចចាត់ទុកជារឿងថតឡើងវិញដ៏ល្អ1។រឿងល្យិចលើល្យិចនេះកំបែ្លងមិនអន់ជាង​រឿងហូលីវូជ​ប៉ុន្មានទេ​ទាល់តែសំលេងនិង​ពណ៍​នៅខ្សោយ​រួមទាំងការសំដែងខ្លះ។

6,រឿងព្យាបាទ(2005)ថតឡើងវិញពីរឿង​one missed call (2003)របស់ជប៉ុន

cl28611

រឿងជប៉ុនបានជាប់ជារឿងកំពូលរន្ធត់​ហើយរឿងយើងអត់។​រឿងព្យាបាទនេះអន់ទាំងសំដែង​ដឹកនាំ​និង​ឈាម​គ្មានខ្លាចតិចសោះ​។​រឿងគេ​អាថកំបាំង​និង​ភ័យណាស់​ពេលសាប់គេធ្លាក់ស្ករពណ៍ក្រហម​រីយើងធ្លាក់ទំពាំងបាញូរ។

រឿងនេះពិតជាអន់ណាស់។

7,រឿងទូរសពផ្តាច់ព្រលឹងថតឡើងវិញពីរឿង​999-9999 (2002)របស់ថៃ

killingfone

រឿងយើងថតណាកាត់តជ្រុលគ្មានសមស្អីតិច​ហើយថែមទាំងគ្មានខ្លាចសោះ​មើលណា​ posterកធើ្វតាមគេ​ហើយ​trailerកធើ្វតាមទៀត។​រឿងទូរសពផ្តាច់ព្រលឹងនេះណាកុំមើល​សា្តយលុយណាស់​។​បើរឿងថៃវិញទាំងខា្លចទាំងព្រឺសំបុរ​ចំពោះការសា្លប់និមួយនិមួយ។

8,រឿងរដូវរងារ​(2006)ថតឡើងវិញពីរឿង​ the letter (2004)របស់ថៃ

cl3349

រឿងរបស់ថៃគឺកំសត់​ជារឿងមនោសពា្ចតនាដល្អ​​ចពោះ​រឿងយើងវិញឆ្គងច្រើនណាស់​ពិសេសរដូវរងារ​​នោស្រុកយើងគ្មានរដូវនេះទេ​ហើយការសំដែង​មហាកំពូលអន់​គ្មានកំសត់​អានិតបន្តិតសោះ។។

សរុបមក​រឿងថតឡើងវិញល្អគឺកត្តញ្ញូ​និង​អន់ជាងគេ​គឺរឿងរដូវរងារនិងរឿងទូរសពផ្តាច់ព្រលឹង។​ចុះអ្នកវិញ?

Advertisements

Read Full Post »

As well as Halloween begin to prepare where we can find in most America and part of Europe with a few of Asia. I now show you the top ten asia horror film who had been appeared for years as you can find this horror film in most of CD Shop  in Cambodia to celebrate and enjoy the creepy for this haunting halloween:

10. Audition or សវន នារីកំណាច (1999) from Japan

A True Side of Terror and Evil who had hide in every woman who you can capture her as kind and unnasty but instead of her can kill you everytime…A Charactor create of america psychological””MISERY”” bring you a psychological thriller came from Japan which can scare you to death..Beware your watch as Most of audience who had watched this film, always end up with SUICIDE.

9.One Missed Call or  ទូរស័ព្ទនិងសារមរណះ (2003) from Japan

A Hell Ringtone you ever heard and you don’t want to heard including you can’t close your phone with a sms including a voicemail arrived with that ringtone and you heard you death and then you die..you will love it for this halloween with a kind mystery and a new version of long black hair woman but now with green face.. look at the picture. The disturbing horror film from taskashi mike ..make you jump

8. Alone (2007) or កូនភ្លោះ  From Thailand

Do you ever been a siamese twins? Don’t you? Alone is a scary word as well as Pim has this operation and recieved a nightmare that she can’t forget like her creepy pass.. You feel some one around you when you feel your dead twins with you forever which mean alone is one of a creepiest film i ever seen.

7.dark water (2002) from Japan

Some Water are dark, it truly that they are dark but this is among the secret of someone and the water you always use ,also drink and bath can be with the liquid body of a girl who die in a water pool. The quiet horror and drama film can bring a haunting for the water that you never think it can haunted you anytime.

6.Pulse (2001) from Japan

You want to used internet, calling by phone or watch tv but you will change your mine when you watch this movie as well as its image..I afraid this woman open a bag cover her face..Wow it show that the dead can get out from all thoes thing to killed you and turn you to a terrible looking person like your face had a incorrect operation like a computer virus. Sit down and watch this fantastic horro film for j horror in this halloween. believed me.It’s well done.

5.The Eye (2002) from Hong Kong

The supernatural is around you and you will scream and want to blind again better than get the transplant..The high fashion of horror coming back to hong kong with show a combination of sixth sense and final destination that lead you to focus something more than alive and more than dead…Scream i don’t want this eyes.i want blind better if t own this ghost’s eyes

4.A Tale Of Two sisters (2003) From Korea

2003’s South Korea psychological horror will make you sad and both frighten with this fairytale set in the haunted house become the mystery of every family have their dark secret..the paino theme make me cry but the ghost make you scream.you will love this beautiful haunting terror of the magical tale as cinderella in horror. oh also with the bloody family photo

3.Shutter (2004) Thailand

A photograph capture a spirit that describe somethings are around us..don’t forget shutter as thai #1 Horror film which show everything with every photos make this legend of revenge, love and both the goosebumps one that terrifying every seconds of film’s scene.

2.Ju On (2003) Japan

Scary scary of this best ju on films with our reality of scary of blanket and met  a white face horror woman but with a terrible white as silk kids who cursed the house of every steps we visit. This would be the best but still push by another ,however it still frighten you to shock and make you cover the blanket like everyone in this film.

The Number One Goes To:

1.Ringu (1999) Japan

The perfect horriest into scary world for This video.  Ringu is the masterpiece of horror with the original thing i had been find that it has and a reflextion of the birth of yurei charactor who spread around asia and fight to america with the plot of the cursed video tape which can killed you if you watched it after a week.. Shocking plot. It is a true best which no film can beat it off from the see .However,With just few horror scenes but a appearance make you scare in your nightmare everynight is with this true asia horror ingredient:

*Long black hair cover the face.

*light white dress.

*Wet and thin body.

* completely mad.

*and a suffering of do activities.

please leave a commet and also if you want to watch this horror, reply me as i can find this video to fill my page.

 

 

Read Full Post »

សារ ឞរណះ
សារ ឞរណះ

សារ ឞរណះ (One Missed Call)ជារឿងឝួរអោយរំជើប​រំជួល​ព្រឺ​ព្រួចឞែនទែន  ខ្ញុំ​បានមើលវាហើយ. ភាពយន្ត​នេះគឺជាភាពយន្ត​ខ្មោចរន្ធត់ដ៌ល្អ​របស់ ជប៉ុន.
សាច់ រឿង:
យូរមីគ (Yu-Mi) បានទទួលសារ មួយ ក្រោយពីឞិតនាង បានទទួលសារ មរណះ ហើយស្លាប់​ទាំងឣស់ទៅតាមពេលវេលាដែលសារនោះកំនត់ ទើប
យូរមី ត្រូវរកមូលហេតុនៃសារកំណាច មុននាងត្រូវស្លាប់​.

សូម​ទស្សនា​ឈុត​រន្ធត់:

Read Full Post »